Europos investicijų planas siekia skatinti investicijas, kuriant darbo vietas, didinant įmonių augimą ir konkurencingumą, patenkinant ilgalaikius ekonominius poreikius ir sustiprinant ES gamybos pajėgumus bei infrastruktūrą. Šiuo tikslu remiamos investicijos į ekonomikos augimą per ES projektus sukuria investicijoms palankią aplinką šalinant investicijų kliūtis ir sutelkiant viešuosius bei privačius išteklius. Europos strateginių investicijų fondas (EFSI), kuris skatina investicijas į infrastruktūros projektus ir mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) pateikia investicijų plano rezultatus. Suteikiami 33,5 mlrd. eurų verslo ir infrastruktūros projektams, iš kurių 26 mlrd.

Ieškote įkvėpimo atviroms inovacijoms? Kviečiame susipažinti su Lietuvos inovacijų centro ir tarptautinių partnerių atrinktomis sėkmės istorijomis, kaip Europos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) įsitraukia į atvirų inovacijų projektus. Viena iš sėkmės istorijų yra iš Lietuvos – UAB „Deeper“. Istorijos parengtos įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą iniciatyvą INSPIRE, kurios tikslas – ištirti atvirų inovacijų gerąją patirtį ir pritaikyti ją smulkiam ir vidutiniam

Š.m. vasario 14 d. Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network) partneriai – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizavo nemokamą seminarą verslui apie Japoniją. Seminare dalyvavo Japonijos ambasadoriaus J. E. Toyoei Shigeeda žmona p. Michiko Shigeeda ir Japonijos ambasadoriaus pavaduotojas p. Masaru Aniya, buvo aptartos ir tolimesnės bendradarbiavimo iniciatyvos. Seminaras sulaukė Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių, kurios eksportuoja prekes ar paslaugas bei ketina žengti į Japonijos rinką, susidomėjimo –

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skelbia 2018 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia teikti paraiškas, kuriose būtų pristatytos bent dvejus metus įgyvendintos ar įgyvendinamos verslumą skatinančios iniciatyvos. Šiemet jau dvyliktą kartą Europos Komisija vykdo atranką Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimams, kuriais įvertinamos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvos, skatinančios verslumą, palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir galinčios įkvėpti būsimus verslininkus. Konkurse gali dalyvauti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas tarp

Lietuvos inovacijų centras, siekdamas paskatinti moteris verslininkes aktyviau naudotis ES finansavimo galimybėmis ir viešosiomis inovacijų paramos paslaugomis, kviečia užpildyti anketą (anglų kalba) apie tai, kokių paslaugų ir paramos trūksta Lietuvos moterims verslininkėms, norinčioms pakeisti pasaulį naujais produktais bei paslaugomis ir siekiančioms sėkmingai sudalyvauti „SME Instrument“ finansavimo priemonėje. Remiantis šios apklausos rezultatais bus sudarytas Europos moterų verslininkių poreikių žemėlapis, o apklausos dalyvėms bus siūlomos mokymų, mentorystės ir konsultavimo paslaugos. „Kaip rodo dalyvavimo ES priemonėse statistika, moterys verslininkės vis dar ribotai naudojasi ne

Europos Komisijos finansuojama programa Japonijoje kviečia į 5 dienų mokymus apie išsamią Japonijos gamybos metodologiją ir jos analizę. Mokymuose išsiaiškinkite Japonijos požiūrį į pasaulinės klasės gamybą; Sužinokite, kaip Japonijos įmonės pasiekia aukštesnius gamybos standartus Sutelkite dėmesį į naujausias tendencijas apsilankę Japonijos aukščiausių gamyklų Aplankykite įmonių gamybos vietas Japonijoje; Susitikite su Japonijos pramonės lyderiais. Mokymo kursas susideda iš paskaitų, praktinių užsiėmimų ir vizitų į kai kurias labiausiai pažengusias Japonijos gamyklas, siekiant suprasti tikrąją "Gemba" (gamybos vietą), tiesiogiai pabendrauti su jų gamybos vadovais ir

Daugeliui europiečių pirkimas internetu tapo kasdienybe. Praėjusiais metais net 68 proc. europiečių, turinčių prieigą prie interneto, apsipirko elektroninėse parduotuvėse, o trečdalis jų įsigijo prekių ar paslaugų iš kitose ES šalyse veikiančių internetinių parduotuvių.Tarp populiariausių pirkinių – elektros prietaisai ir buitinė technika, drabužiai, kosmetika ir parfumerija, namų apyvokos prekės. Tačiau pirkdami internetu už savo šalies ribų vartotojai vis dar susiduria su geografinio diskriminavimo praktika. ES siekia panaikinti šią diskriminaciją. Vasario 6 dieną europarlamentarai balsuos dėl naujų taisyklių, pagal kurias vartotojai, norintys pirkti

Europos Komisija palankiai įvertino Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės galutinę ataskaitą. Joje pateikiamos tvarias investicijas remiančios finansų sistemos strateginės rekomendacijos. Remdamasi šiomis rekomendacijomis, Komisija parengs galutinę tvarių finansų strategiją. ES tvaraus finansavimo strategija yra vienas iš prioritetinių Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano veiksmų ir vienas iš svarbiausių žingsnių įgyvendinant istorinį Paryžiaus susitarimą bei ES darnaus vystymosi darbotvarkę. Norint pasiekti Paryžiuje sutartus ES 2030 m. tikslus, tarp kurių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 40 proc., kasmet reikia maždaug 180 mlrd. papildomų investicijų. Siekiant šių tikslų tenka labai

Komisija skelbia gaires, kurių tikslas – padėti užtikrinti, kad nuo gegužės 25 d. visoje ES būtų tiesiogiai ir sklandžiai taikomos naujosios duomenų apsaugos taisyklės. Komisijos iniciatyva taip pat sukurta MVĮ skirta nauja internetinė priemonė. Nuo 2016 m. gegužės mėn., kuomet priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų pasirengta taikyti naująsias taisykles, aktyviai bendradarbiavo su visais susijusiais dalyviais – vyriausybėmis, nacionalinėmis valdžios institucijomis, verslo sektoriumi, pilietine visuomene. Valstybės narės padarė nevienodą pažangą rengdamosi taikyti taisykles. Šiuo metu tik dvi valstybės narės jau

Europos Komisija peržiūri labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžtį (2003 m. gegužės 6 d. rekomendacija 2003/361/EB). Šia peržiūra siekiama užtikrinti, kad MVĮ apibrėžtis ir toliau atitiktų savo paskirtį bei tikslus esamoje ekonominėje aplinkoje. Šis klausimynas padės įvertinti šiuo metu taikomos MVĮ apibrėžties tinkamumą ir įvertinti galimų Rekomendacijos pakeitimų galimybes, kad Europos smulkaus verslo subjektai ir toliau gautų jiems skiriamą politinę paramą. Pateikiant vieną bendrą vadinamųjų „tikrų“ MVĮ apibrėžtį, šia Rekomendacija siekiama tokių pagrindinių tikslų: – sukurti visoms įmonėms vienodas veiklos sąlygas ir