Tarptautinėms mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvoms skatinti – 200 tūkst. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų priemonę „Inoconnect“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – ieškoti galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir taip skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per Europos įmonių tinklą, numatoma skirti iki 200 tūkst. eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, pasinaudoję priemonės „Inoconnect“ teikiamomis galimybėmis, Lietuvos  verslo įmonės, mokslo ir technologijų parkai bei klasterių koordinatoriai per Europos įmonių tinklą

Klasterizacijai skatinti – 23 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inoklaster LT“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti klasterių formavimąsi ir stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, numatoma skirti iki 23,17 mln. eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, priemonė „Inoklaster LT“ suteikė galimybę įvairiose srityje veikiančioms Lietuvos verslo įmonėms ir mokslo įstaigoms įgyvendinti bendrus projektus mokslo, technologijų ir inovacijų srityje. „Skelbdami antrąjį kvietimą, tikimės dar spartesnio klasterizacijos proceso, kuris užtikrintų tolygią

Europos Komisija nori sužinoti visų suinteresuotų asmenų nuomonę ir į ją atsižvelgti rengdama ir atnaujindama ES teisės aktus. Todėl 2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė, kurioje visi piliečiai ar organizacijos gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisinio reglamentavimo visais ES teisėkūros proceso etapais. Nuomones apie teisėkūros iniciatyvas ir įžanginius poveikio vertinimus galima reikšti ČIA Nuomones viešųjų konsultacijų pavidalu dėl įvairių poveikio vertinimų aspektų (ar reikėtų imtis veiksmų ES lygmeniu ir koks galimas įvairių nurodytų sprendimų poveikis) prieš Komisijai