Europos Komisija pateikė teisės akto projektą, kuriuo siekiama sugriežtinti taisykles dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės. Bus peržiūrima vadinamoji Sevesas II direktyva – ji bus suderinta su pakeitimais ES cheminių medžiagų teisės aktuose, o kitos jos nuostatos bus aiškiau suformuluotos ir atnaujintos. Pavyzdžiui, bus nustatyti griežtesni tikrinimo standartai ir pagerinta avarijos atveju visuomenei teikiamos informacijos apimtis ir kokybė. Naujoji direktyva turėtų būti taikoma nuo 2015m. birželio 1d. Sevesas II direktyva ir jos pirmtakė Sevesas I buvo priimtos