Europos Komisija (EK) skelbia akcizų tarifus taikomus Europos Sąjungoje (ES) nuo 2011 m. liepos 1 d. energetikos produktams ir elektros energijai, alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/rates/index_en.htm Taip pat paskelbė ir informacinį dokumentą apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus įsigaliojusius Europos Sąjungoje (ES) nuo 2011 m. liepos 1 d.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf Informaciją parengė: Marijus Muralis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto

Briuselis, 2011 m. liepos 22 d. Ginčų ir nesutarimų sprendimas teisme dažnai būna brangus ir ilgas procesas. Tarpvalstybinės bylos ypač sudėtingos dėl skirtingų nacionalinės teisės aktų ir dėl tokių praktinių dalykų kaip bylinėjimosi išlaidos ar kalba. 2008 m. gegužės 21 d. priimta (IP/08/628) (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/628&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en) ir 2011 m. gegužės 21 d. įsigaliojusi Europos Sąjungos direktyva dėl mediacijos (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:LT:PDF) taikoma, kai dvi tarpvalstybinio ginčo šalys savanoriškai susitaria savo ginčą spręsti padedamos nešališko tarpininko. Visos ES valstybės narės jau turėtų būti parengusios priemones ES

Rengiami Europos Sąjungos Moters Inovatorės rinkimai

Rengiami Europos Sąjungos Moters Inovatorės rinkimai, kuriuose bus atrinktos ir apdovanotos trys verslininkės, kurios yra bent kartą dalyvavusios ES bendrosios Mokslinių Tyrimų Programos (Framework Programe FP) arba ES Konkurencingumo ir Inovacijų Bendrosios Programos (Competitive and Innovation Framework Programme CIP) fprojektuose. Nugalėtojos bus apdovanotos 25, 50 ir 100 tūkstančių Eurų prizais. Norinčioms dalyvauti konkurse yra taikomi šie kriterijai: kandidatė turi būti viena iš įmonės steigėjų; kandidatė turi būti gavusi dotaciją iš EK; kandidatė yra vykdžiusi arba vykdo veiklą mokslinių tyrimų bei inovacijų