Europos Komisija patvirtino tris priemones, kurios turės neatidėliotiną poveikį Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo programos (7BP) dotacijų valdymui. Kiekvienas punktas – atsakas į dabartinių ir potencialių FP7 programos dalyvių nuolatinius pageidavimus: ES mokslinių tyrimų dotacijų gavėjams bus leidžiama taikyti savo įprastinę buhalterinės apskaitos sistemą siekiant padengti standartines personalo išlaidas, nekuriant lygiagrečiai buhalterinės apskaitos sistemos tik šiam tikslui. MVĮ savininkai, kurių atlyginimai nėra oficialiai registruojami sąskaitose, dabar galės padengti savo indėlį į mokslinių tyrimų projektus vienodo dydžio išmokomis. Naujai sudaryta