Vykdote inovatyvią veiklą? Kuriate inovatyvius produktus? Norite didesnio žinomumo ir daugiau klientų? „Inovacijų prizas 2017“ gali padėti įgyti pranašumą rinkoje ir sudaryti palankesnes galimybes įgyvendinti efektyvesnius rinkodaros sprendimus. Tryliktus metus iš eilės organizuojamas konkursas siekia skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir inovatyvumą. Jis yra atviras visoms verslo įmonėms, registruotoms Lietuvoje. Dalyvavimas konkurse – nemokamas. Įmonės varžosi dviejose kategorijose: „Inovatyvi įmonė“ ir „Inovatyvus produktas“. Dalyvių pateiktas paraiškas vertina nepriklausoma ekspertų komisija pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Komisijai talkina Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise

Konsultacijų kompensacijoms gauti – 2 mln. eurų ES investicijų

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonės turi galimybę lengviau konsultuotis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, rinkodaros, personalo valdymo, teisiniais ir kitais verslo organizavimo klausimais. Ūkio ministerija skelbia antrąjį 2 mln. eurų kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Verslo konsultantas LT“. Pagal šią priemonę SVV įmonės nuo šių metų spalio 2 dienos kviečiamos teikti paraiškas konsultacijų išlaidoms kompensuoti. „Tikimės, kad priemonė „Verslo konsultantas LT“ bus patraukli ir naudinga pradedantiesiems verslininkams, nes ji sudaro galimybes gauti sėkmingai verslo pradžiai

Siekiama didinti prekių ir paslaugų prieinamumą neįgaliesiems

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė siūlymams padidinti gaminių, įrangos ir paslaugų, pavyzdžiui, telefonų, bankomatų ar bilietų automatų, prieinamumą neįgaliesiems. Apie 80 mln. europiečių turi negalią, o dėl gyventojų senėjimo iki 2020 m., tikėtina šis skaičius gali padidėti iki 120 mln. Naujosios taisyklės numato gaminių ir paslaugų prieinamumo neįgaliesiems reikalavimus. EP siūlo juos taikyti ne tik bankomatams, telefonams, kompiuteriams ar telefonams, bet ir mokėjimo terminalams, elektroninių knygų skaityklėms, taip pat interneto svetainėms ir mobiliuose įrenginiuose teikiamoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, o taip pat ir

Po Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio kalbos apie Sąjungos padėtį, Komisija pristatė savo pasiūlymus - prekybos ir investicijų dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama kurti pažangią ir plataus užmojo prekybos darbotvarkę. Rugsėjo 13 d. metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckerispasakė: „Norėčiau, kad mūsų Europos prekybos darbotvarkė būtų griežtesnė. Iš tiesų Europa yra atvira verslui. Tačiau to paties ji tikisi ir iš kitų. Turime gauti tai, ką duodame. Prekyba nėra abstraktus dalykas. Tai ir darbo vietos, ir naujos galimybės didelėms ir mažoms Europos įmonėms.

Rugsėjo 13 d. skaitytame metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pareiškė: „Norėčiau, kad mūsų pramonė taptų stipresnė ir konkurencingesnė. Šiandien mūsų pristatoma naujoji pramonės politikos strategija padės mūsų pramonės įmonėms ir toliau dominuoti arba tapti dominuojančiomis pasaulyje inovacijų diegimo, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.“ Atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje visos esamos ir naujos horizontaliosios ir konkrečių sektorių iniciatyvos sutelkiamos į visapusišką pramonės strategiją. Joje taip pat paaiškinami būsimi visų dalyvaujančių subjektų uždaviniai ir pristatomi forumai: metinė Pramonės diena (ji

Komisija siūlo naują laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje taisyklių rinkinį, kad būtų galima išnaudoti visas ES duomenų ekonomikos galimybes. Naująsias priemones taikant su galiojančiomis asmens duomenų taisyklėmis bus sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje saugoti ir tvarkyti ne asmens duomenis, kad našiai veikiančioje ES bendrojoje duomenų paslaugų rinkoje didėtų Europos įmonių konkurencingumas ir būtų modernizuotos viešosios paslaugos. Nepanaikinti duomenų vietos apribojimai laikomi didžiausia kliūtimi, trukdančia duomenų ekonomikos vertę 2020 m. padidinti dvigubai – iki 4 proc. BVP. Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko

Rugsėjo 21 d. laikinai įsigalioja Kanados ir Europos Sąjungos išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS), prieš tai ES valstybėms narėms patvirtinus jį Taryboje ir pritarus Europos Parlamentui. Visiškai ir galutinai jis įsigalios tada, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės. Komisija bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis ir Kanada, kad užtikrintų sklandų ir veiksmingą susitarimo įgyvendinimą. IEPS atveria naujų galimybių bet kokio dydžio ES įmonėms eksportuoti į Kanadą. Jis leis ES įmonėms sutaupyti 590 mln. EUR per metus – tiek muitų jos

Remiantis Europos Komisijos 2017 m. sausio mėn. patvirtintu „Europos duomenų ekonomikos kūrimo“ komunikatu, Europos Komisijos užsakymu yra atliekama ES šalių įmonių apklausa dėl duomenų mainų. Šiuo tyrimu norima įvertinti dalinimosi duomenimis ir pakartotinio jų naudojimo tarp įmonių (kurios nėra tiesioginiai konkurentai) ekonominę vertę ir galimybes. Taip pat, siekiama išsiaiškinti kiekybinį duomenų pasidalijimą tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrovių ir praleistų verslo galimybių, susijusių su tuo, kad trūksta prieigos prie atitinkamų duomenų, skaičių. Be to, tikimasi nustatyti keitimosi duomenimis kliūtis ir sėkmės

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su įmone „Gateway & Partners“, šiandien Vilniuje organizavo verslo pusryčius tema: „Eksporto plėtra į Skandinaviją. Eksporto partnerių paieška ir ryšių užmezgimas bei palaikymas“. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su verslo bendradarbiavimo partnerių paieškos galimybėmis Skandinavijos šalyse naudojantis nemokamomis Enterprise Europe Network paslaugomis. Įmonių eksporto partnerių paieškos, ryšių užmezgimo ir palaikymo sėkmės istorijomis Skandinavijoje bei praktiniais patarimais dalinosi UAB „Kamė“ eksporto vadybininkė Silvija Bisigirskytė ir UAB „Skogran“

Europos Komisijos užsakymu yra vykdoma mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurios naudoja internetines platformas (pvz.: Amazon, eBay, Facebook, Twitter, Hotels.com, Expedia, Tripadvisor, Google Play, Apple App Store ir kt.) verslo santykiams, komunikacijai su privačiais klientais ir/arba reklamai, apklausa. Internetinės platformos ypač pasitarnauja mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios didesnę savo pardavimų dalį vykdo pasinaudodamos IT tinklais, o ne prekiauja prekybos vietose. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti: Kokie verslo ir vartotojų duomenys generuojami per internetines platformas; Prie kokių duomenų verslas turi/neturi prieigos, kaip duomenys naudojami pakartotinai;