„Būti inovatyviems – apsimoka“, – sako Lietuvos inovacijų centro direktorius Mantas Vilys. Pažanga ir inovacijomis grįstas verslas rinkoje yra pranašesnis, todėl laimi prieš kitas įmones konkurencijoje kovoje. Lietuvos inovacijų centras inovatyvias įmones ir jų gaminamus inovatyvius produktus įvertina dar ir papildomai. Kompetentingos komisijos atrinktos įmonės ir jų gaminiai laimi po „Inovacijų prizą“. Šiemet „Inovacijų prizą“ gaus net 6 įmonės. „Inovatyvi įmonė 2017“ kategorijoje nugalėtojais tapo: UAB „3D prototipai“ – už inovacijų kūrimą ir už identifikuotas strategines veiklos sritis, nukreiptas į technologinių

Nuo 2018 metų Europos Inovacijų Taryba (EIC) teiks nemokamas verslo plėtros paslaugas smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms, dalyvaujančioms EIC projekte. Ši MVĮ priemonė skirta padėti pasiekti potencialius verslo partnerius, investuotojus bei kitus reikiamus žmones, pasinaudoti naujomis mokymosi galimybėmis. Plačiau apie paslaugas ir renginius bei kitas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija lapkričio 20 d. įvykdė vieną iš svarbiausių 2017 m. darbų, numatytų rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais, – sutarė nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą nutraukti geografinio blokavimo priemonių taikymą vartotojams, norintiems internetu nusipirkti prekių arba paslaugų Europos Sąjungoje. Dėl naujųjų taisyklių suaktyvės elektroninė prekyba, o vartotojams ir įmonėms atsivers plačios galimybės augančioje Europos elektroninėje rinkoje. Naujosiose taisyklėse numatyti trys konkretūs atvejai, kuriais nevienodų sąlygų taikymo klientams iš įvairių ES valstybių

Europos Komisijos Taryba patvirtino teisėkūros institucijų susitarimą dėl naujų ekologinės gamybos taisyklių. Priimtos naujos taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Todėl gamintojai, ūkio subjektai ir prekybos partneriai turės pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos sistemos. Svarbiausias dabartinės sistemos patobulinimas – visame ES ekologinės gamybos sektoriuje taikomas bendras ES taisyklių rinkinys. Visiems ekologiškų produktų gamintojams ir produktams bus taikomos vienodos taisyklės. Šis bendras taisyklių rinkinys taip pat bus taikomas ES nepriklausančių šalių ūkininkams, eksportuojantiems į ES savo ekologiškus produktus. Minėtas taisyklių rinkinys pakeis daugiau kaip

EEN skelbia atliktos apklausos duomenis, kuriuose pabrėžiamas aktyvios bei augančios MVĮ bendruomenės, siekiančios inovatyvumo ir plėtros tarptautiniu mastu visoje Europoje. Ataskaitoje skelbiamos įžvalgos bei  2017-2018 metų veiklos plėtros prognozė kiekvienos šalies MVĮ rinkai, remiantis jau pasinaudojusių EEN galimybėmis patirtimi. Analizuojami bei prognozuojami rezultatai 2017-2018 metams apima pasitikėjimo, kuriamų darbo vietų, investicijų grąžos bei naudos gavimo iš EEN projekto aspektus. Daugiau informacijos apie rodiklius ir kiekvieną šalį rasite

Naujoje Komisijos ataskaitoje įvardijami teigiami galiojančių ES prekybos susitarimų rezultatai ir tobulintinos sritys. ES paskelbtoje ataskaitoje įvertinamas galiojančių prekybos susitarimų įgyvendinimas. Ši horizontalioji ataskaita – pirma tokio pobūdžio ataskaita. Ji padeda geriau suprasti, kas vyksta, kai susiderama dėl prekybos susitarimų ir jie įsigalioja. Kalbėdama apie ataskaitą, už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „ES prekybos politikos sėkmė matuojama ne tik naujų susitarimų sudarymu, bet ir užtikrinimu, kad galiojantys susitikimai būtų tikrai naudingi. Paskelbtoje ataskaitoje patvirtinama, kad mūsų prekybos susitarimai yra postūmis Europos ekonomikai: jais

Intelektinės nuosavybės teisių (INT) apsauga pradedant kurti verslą naujoje rinkoje yra ypatingai svarbus elementas ilgalaikiam įmonėms gyvavimo bei konkurencingumo  užtikrinimui. Bet kokios investicijos į verslą gali pavirsti į nieką, jei konkurentai pasinaudos Jūsų verslo idėjomis ar paslaugų/produktų prototipais. Siekiant padėti ES MVĮ sėkmingai plėsti savo verslą, Lapkričio 28 dieną, nuo 11.00 iki 12.00 val. Kinijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tarnyba organizuoja nemokamą webinarą apie intelektinės nuosavybės apsaugą Taivane.  Diskusijos metu bus pristatyti esminiai aspektai, kaip Europos Sąjungos MVĮ gali geriausiai apsaugoti

Remiantis Europos Komisijos 2017 m. sausio mėn. patvirtintu „Europos duomenų ekonomikos kūrimo“ komunikatu, Europos Komisijos užsakymu yra atliekama ES šalių įmonių apklausa dėl duomenų mainų tarp įmonių ES šalyse. Šiuo tyrimu norima įvertinti dalinimosi duomenimis ir pakartotinio jų naudojimo tarp įmonių (kurios nėra tiesioginiai konkurentai) ekonominę vertę ir galimybes, tikimasi nustatyti keitimosi duomenimis kliūtis ir sėkmės veiksnius. Taip pat, siekiama išsiaiškinti kiekybinį duomenų pasidalijimą tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrovių ir galimai praleistų verslo galimybių skaičių dėl duomenų nepasidalinimo. Tai yra

Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) ir didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų (Reglamentas (EB) Nr. 396/2005) reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) teisės aktų. Norint atlikti ES teisės aktų vertinimą pagal REFIT programą, siekiama išsiaiškinti įmonių nuomonę ir surinkti informaciją apie tai, kaip veikia veikliųjų medžiagų patvirtinimui, pesticidų registravimui ir pesticidų didžiausios leidžiamosios koncentracijos nustatymui taikomos galiojančios taisyklės. Šios apklausos rezultatai yra

Data: Lapkričio 30 d. 2017 Laikas: nuo 11:30 iki 12:30 Registracija baigiasi: trečiadienį, lapkričio 29, 2017   Šių metų lapkričio 30 d. organizuojamas webinaras, paruoštas remiantis 6 mėnesių tyrimų medžiaga, surinkta MINERVA stipendijos programos Europos Sąjungos ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo Tokijuje centre. Webinare pristamos šios temos: Japonijos ekonominės ir demografinės padėties bei prekybos integracijos analizė, siekiant parodyti, kaip šie veiksniai kartu turi įtakos vietos paklausai, vidaus aprūpinimui ir galimybėms ES žemės ūkio įmonėms patekti į rinką. Identifikuojamos tendencijos, atnešančios papildomai galimybių gerai pasiruošusiems ir informuotiems Europos Sąjungos žemės ūkio