Organizjuojamas nemokamas webinaras, kurio metu bus pateikiami pagrindiniai intelektinės nuosavybės licencijavimo aspektai. Webinaras – tai internetinis seminaras, kurį galima stebėti per savo kompiuterį. Registracija: https://www.iprhelpdesk.eu/event-registration Date: Friday, 05.05.2017 Time: 10.30-11.45 am (Central European Time/ UTC + 1) - the webinar session will open 15 minutes before the official start Location: Webinar Host: European IPR Helpdesk Speaker: Axel Koch Level of

Klasterių atstovai kviečiami teikti paraiškas gauti investicijų klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų stiprinti. Investicijos skiriamos pagal antrąjį 2014–2020 metų įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija visų COSME programoje dalyvaujančių valstybių klasteriams numato skirti 5,79 mln. eurų ES investicijų. „ES investicijomis siekiama sustiprinti tarptautinį klasterių bendradarbiavimą. Jomis skatinama Europos klasterių partnerystė ir prisidedama prie naujų pramonės šakų vystymosi. Be to,

Nuo šių metų balandžio 19 d. pradedama taikyti nauja elektroninio sertifikavimo sistema, skirta ekologiškų produktų importui geriau stebėti, ir ES tampa pasauline lydere atsekant ir renkant patikimus prekybos šiais produktais duomenis. Ši novatoriška elektroninio sertifikavimo sistema padės tobulinti maisto saugos nuostatas ir mažinti galimybių sukčiauti. Ji taip pat sumažins operatorių ir valdžios institucijų administracinę naštą ir suteiks daug išsamesnių statistinių duomenų apie ekologiškus produktus. Pereinamuoju šešių mėnesių laikotarpiu bus naudojama tiek popierinė, tiek elektroninė sertifikavimo sistema. Nuo 2017 m. spalio 19 d. importuojamiems ekologiškiems

Balandžio 21 d. Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra jau tradicinių „Atrask Latviją“ dienų metu surengė Latvijos verslininkų misiją. Ieškoti verslo partnerių Lietuvoje atvyko 15 Latvijos įmonių atstovai. Jie pristatė maisto pramonės, žaislų, drabužių, sveikatos priemonių, papuošalų gamybos, dizaino ir interjero dizaino sektorius. Susitikti su Latvijos verslininkais į „Šekspyro“ viešbutį Vilniuje atvyko 12 Lietuvos įmonių atstovai. Surengta daugiau kaip 50 individualių susitikimų, kurių metu verslininkai galėjo pristatyti

Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuoja biotechnologijų misiją į Japoniją ir kviečia teikti paraiškas dalyvavimui. Misija organizuojama šalia “Bio Japan Expo" (http://www.ics-expo.jp/biojapan). Data: 2017 m. saplio 10- 13 d. Paraiškos priimamos iki: 2017 gegužės 31 d. (trečiadienio) MVĮ ir klasteriai gali gauti iki 600 Eur. finansavimą pragyvenimo išlaidų daliniam

Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) kviečia į nemokamus webinarus „Apie Japoniją“. Webinaruose pateikiama praktinė informacija įmonėms, kurias domina Japonijos rinka. Webinaras – tai internetinis seminaras, kurį galima stebėti per savo kompiuterį. Norint stebėti šiuos webinarus, pirmiausiai reikia užsiregistruoti paspaudus nuorodą http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register (jeigu anksčiau nesate registravęsi) ir tapti nariu. Kai registracijos prašymas bus patvirtintas, svarbu užsiregistruoti į webinarus, kuriuose pageidausite dalyvauti (po kiekvienu webinaru pateikta nuoroda). Dalyvavimas nemokamas. WEBINAR #93: CROSS-CULTURAL ISSUES: FIRST CONTACT WITH JAPANESE (part 1) Date:

Europos Komisija nustatė galutinius antidempingo muitus iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamiems tam tikriems plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno. Naujas antidempingo muitas svyruoja tarp 18,1% ir 35,9%. Šia priemone siekiama geležies ir plieno sektoriuje veikiančias Europos įmones apsaugoti nuo neigiamą įtaką darančio Kinijos

Europos Parlamentas (EP) nustatė didžiausias leistinas didmenines kainas, kurias mobiliojo ryšio operatoriai galės taikyti vieni kitiems, kai jų klientai naudosis kito ES ryšio operatoriaus tinklu. Tai paskutinis žingsnis tam, kad nuo šio birželio visoje ES būtų panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Tai didelis laimėjimas Europos vartotojams. Nuo birželio 15 d. nebeliks tarptinklinio mokesčio. ES vartotojai galės tikrinti paštą, naudotis žemėlapiais, skambinti ir siųsti žinutes be papildomų mokesčių”, - pažymėjo EP pranešėja Miapetra Kumpula-Natri (Socialistai ir demokratai, Suomija). Sprendime, kuriam pritarė 549 EP nariai,

Pramonės įmonių energetiniam auditui – 300 tūkst. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija, skatindama Lietuvos įmones identifikuoti energijos vartojimo mastą, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti, skelbia antrąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Auditas pramonei LT“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 300 tūkst. eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas gerokai didesnis nei ES vidurkis. Norėdami sumažinti šį energijos suvartojimo intensyvumą, rekomenduojame įmonėms pasinaudoti ES investicijomis pagal