Remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas,  Europos Komisija pereina prie kito 2018 m. Europos semestro etapo – pateikia tris Lietuvai skirtas rekomendacijas. Rekomendacijos skelbiamos ir kitoms ES valstybėms narėms. Rekomendacijos Lietuvai apima veiksmus 2018-2019 m. mokesčių ir pensijų, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei produktyvumo didinimo srityse. Siekiant pagerinti Lietuvos biudžeto galimybes imtis veiksmingesnės socialinės politikos bei didinti viešąsias investicijas, Europos Komisija rekomenduoja gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę įtraukiant šaltinius, kurie

Europos Komisija pristatė 2018 m. pavasario ekonominę prognozę. 2017 m. augimas ES ir euro zonoje pranoko lūkesčius ir buvo didžiausias per dešimtmetį – 2,4 proc. 2018 m. ekonomikos augimas bus smarkus, o 2019 m. kiek sulėtės: tiek ES, tiek euro zonoje atitinkamai bus 2,3 ir 2,0 proc. Privatus vartojimas tebėra didelis, o eksportas ir investicijos padidėjo. Toliau mažėja nedarbas: dabar jis yra maždaug toks, koks buvo iki krizės. Tačiau ekonomiką labiau veikia sustiprėję išorės rizikos veiksniai – jie sustiprėjo, padidėjo jų neigiamas poveikis. Ekonomika toliau smarkiai augs,

UAB „Amber Route“ Klaipėdoje atidarė prancūziškų delikatesų parduotuvę

Vienuolika metų Klaipėdoje gyvenantis Prancūzijos garbės konsulas Olivier Criou, įmonės „Amber Route“ vadovas, Klaipėdos centre atidarė gurmaniškų maisto prekių parduotuvę „MiamMiam“. Plėtojant parduotuvės atidarymo idėją ir susidūrus su įvairiais klausimais bei problemomis, įmonės vadovas kreipėsi į Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus bei juose veikiantį Europos įmonių tinklą. Klaipėdos rūmai ir Europos įmonių tinklas verslininkui tapo kontaktų centru, kuris padeda sprendžiant iškilusias problemas ir suteikia informacijos, kaip geriausia įeiti į Klaipėdos, Lietuvos rinką. „Europos įmonių tinkle galima rasti daug informacijos, naudingų

Gegužės 24 – 26 dienomis Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų  rūmai bei juose veikiantis Europos įmonių tinklas Klaipėdoje rengia tarptautinį renginį „Verslas. Golfas. Džiazas 2018“. Jau tradicija tapęs renginys organizuojamas devintą kartą. Šiemet konferencijos tema – „ES2020: investicijos regionui ir verslui“.   Registracija Oficiali renginio

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia dalyvauti 14 kartą rengiamuose Saugių darbo vietų kampanijos darbuotojų saugos ir sveikatos gerosios praktikos apdovanojimuose. Konkurso, kuris yra 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ dalis, tikslas – pripažinti organizacijas, kurios darbo vietoje valdydamos pavojingas medžiagas išskirtinai ir naujoviškai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kartu su valstybėmis narėmis per savo saugių darbo vietų kampanijas rengia Saugių darbo vietų gerosios

Europos Sąjunga ir Meksika susitarė dėl naujo prekybos susitarimo, kuris bus įtrauktas į platesnį modernizuotą ES ir Meksikos visuotinį susitarimą. Praktiškai visai ES ir Meksikos tarpusavio prekybai prekėmis, taip pat ir žemės ūkio sektoriaus, nebebus taikomi muitai. ES pramonei, įskaitant farmacijos, mašinų ir transporto įrangos sektorius, bus ir toliau taikomos paprastesnės muitinės procedūros. Be to, susitarimu nustatomos pažangios darnaus vystymosi taisyklės. ES ir Meksika, be kitų dalykų, įsipareigojo veiksmingai vykdyti savo prievoles pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Be to, tai bus pirmasis

Likus 3 savaitėms iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimo, primename apie įsipareigojimus įmonėms. BDAR išdėstyti išsamūs įmonėms ir organizacijoms taikomi asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir valdymo reikalavimai. Reglamentas taikomas Europos organizacijoms, kurios tvarko asmenų asmens duomenis ES, ir už ES ribų veikiančioms organizacijoms, kurių veikla yra orientuota į ES gyventojus. BDAR taikomas, jeigu: jūsų įmonė tvarko asmens duomenis ir yra įsisteigusi ES, nepaisant to, kur faktiškai tvarkomi asmens duomenys; jūsų įmonė yra įsisteigusi už ES ribų, tačiau tvarko asmens duomenis

Tarptautinis konsorciumas EMPOWA, siekiantis įgalinti moteris verslininkes kurti, diegti ir plėtoti inovacijas bei aktyviau naudotis ES teikiama parama šiai veiklai, kviečia įmonių ir verslų steigėjas, įkūrėjas bei vadoves į mokymus, kaip dalyvauti ir gauti programos Horizontas 2020 MVĮ priemonės (SME Instrument) finansavimą. „Kaip rodo dalyvavimo ES priemonėse statistika, moterys verslininkės vis dar ribotai naudojasi ne tik finansavimo galimybėmis bet ir viešosiomis inovacijų paramos paslaugomis, todėl siekiame suteikti joms kiek įmanoma daugiau žinių ir paspirties pradėti domėtis programos Horizontas 2020 finansavimo galimybėmis

Europos skaitmeninių inovacijų centruose veikianti platforma DIATOMIC  kviečia teikti paraiškas mikroelektronikos ir išmaniųjų technologijų projektų finansavimui laimėti. Finansinė parama yra orientuota į mažas ir vidutines įmones, siekiant paskatinti inovacijų diegimą sveikatos, žemės ūkio maisto produktų ir gamybos srityse. Eksperimentams ir naujai kuriamiems produktams, pagrįstiems pažangiosios mikroelektronikos ir „Smart“ sistemų integracija bei skirtiems sveikatos, žemės ūkio maisto produktams ir gamybai,  programa siūlo nuo 70 tūkst. iki 200 tūkst. eurų finansavimą vienam projektui. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos "Horizon 2020" mokslinių tyrimų ir

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų programą (VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje. Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Šiandien Komisija ir EIF praneša apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems