Remiantis Europos Komisijos 2017 m. sausio mėn. patvirtintu „Europos duomenų ekonomikos kūrimo“ komunikatu, Europos Komisijos užsakymu yra atliekama ES šalių įmonių apklausa dėl duomenų mainų. Šiuo tyrimu norima įvertinti dalinimosi duomenimis ir pakartotinio jų naudojimo tarp įmonių (kurios nėra tiesioginiai konkurentai) ekonominę vertę ir galimybes. Taip pat, siekiama išsiaiškinti kiekybinį duomenų pasidalijimą tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrovių ir praleistų verslo galimybių, susijusių su tuo, kad trūksta prieigos prie atitinkamų duomenų, skaičių. Be to, tikimasi nustatyti keitimosi duomenimis kliūtis ir sėkmės

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su įmone „Gateway & Partners“, šiandien Vilniuje organizavo verslo pusryčius tema: „Eksporto plėtra į Skandinaviją. Eksporto partnerių paieška ir ryšių užmezgimas bei palaikymas“. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su verslo bendradarbiavimo partnerių paieškos galimybėmis Skandinavijos šalyse naudojantis nemokamomis Enterprise Europe Network paslaugomis. Įmonių eksporto partnerių paieškos, ryšių užmezgimo ir palaikymo sėkmės istorijomis Skandinavijoje bei praktiniais patarimais dalinosi UAB „Kamė“ eksporto vadybininkė Silvija Bisigirskytė ir UAB „Skogran“

Europos įmonių tinklas verslininkui atvėrė kelią į Anglijos rinką

„Mes esame maža šalis, o mūsų įmonę Europoje žino tik labai nedidelė dalis žmonių. Pamatę mūsų įmonės laiškus Anglijos verslininkai juos perskaito ir atideda į šalį, nes jiems trūksta informacijos apie mus, o sudėtingas įmonės pavadinimas nesukelia didelio pasitikėjimo“, – apie tarptautinės komunikacijos ypatumus pasakoja smulkios, bet inovatyvios įmonės „Saulės vėjo aruodai“ direktorius Ignas Šlapkauskas. Smulkiajam ir vidutiniam verslui susirasti verslo partnerius užsienyje gali būti išties sunki užduotis. Tam reikia daug laiko, išteklių arba tinkamo tarpininkavimo. Būtent dėl pastarojo įmonės „Saulės

Europos Komisijos užsakymu yra vykdoma mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurios naudoja internetines platformas (pvz.: Amazon, eBay, Facebook, Twitter, Hotels.com, Expedia, Tripadvisor, Google Play, Apple App Store ir kt.) verslo santykiams, komunikacijai su privačiais klientais ir/arba reklamai, apklausa. Internetinės platformos ypač pasitarnauja mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios didesnę savo pardavimų dalį vykdo pasinaudodamos IT tinklais, o ne prekiauja prekybos vietose. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti: Kokie verslo ir vartotojų duomenys generuojami per internetines platformas; Prie kokių duomenų verslas turi/neturi prieigos, kaip duomenys naudojami pakartotinai;

Internetinė platforma žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į trečiąsias šalis skatinimui

Nauja internetinė Europos Komisijos platforma, skirta populiarinti ES valstybių-narių žemės ūkio (ŽŪ) ir maisto produktus ir skatinti jų eksportą į trečiąsias (ne ES) šalis. Užsiregistravę vartotojai šiame portale gali rasti: webinarus įvairiomis su ŽŪ ir maisto produktų eksporto plėtra susijusiomis temomis; dominančių trečiųjų šalių rinkų analizes; informaciją apie finansavimo galimybes eksporto plėtrai, dalyvavimui tarptautinėse parodose; pagalbą ieškant

Informuojame, kad jau veikia projekto “LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje” partnerių paieškos duomenų bazė (http://db.lifeprojektai.lt/), kurioje galima peržiūrėti visus Europos Sąjungos LIFE projektus nuo 1991 iki 2015 m. pagal jų šalį, tematiką ir laikotarpį. Duomenų bazėje taip pat rasite informaciją apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos LIFE projektų vykdytojus ir partnerius – jų vykdytus projektus, informaciją apie organizacijas, veiklos sritis, kontaktinius duomenis. Be to, duomenų bazėje gali registruotis organizacijos, ieškančios partnerių LIFE projektams. Duomenų bazė ne tik padės susipažinti su LIFE programos pobūdžiu ir

Įsigalioja Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas. Asociacijos susitarimas, įskaitant jo išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) nuostatas, yra pagrindinė priemonė Ukrainai ir ES suartinti; juo skatinami gilesni politiniai ryšiai ir tvirtesni ekonominiai santykiai, taip pat propaguojamos bendros europietiškos vertybės. IVLPE nuostatose pateikiama Ukrainos prekybos ryšių ir ekonominio vystymosi modernizavimo sistema, pagal kurią numatoma atverti rinkas ir šalies įstatymus, standartus bei taisykles suderinti su ES ir tarptautinėmis normomis. Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris šia proga sakė: „Bendras sutarimas yra vertybė.