Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuoja biotechnologijų misiją į Japoniją ir kviečia teikti paraiškas dalyvavimui. Misija organizuojama šalia “Bio Japan Expo" (http://www.ics-expo.jp/biojapan). Data: 2017 m. saplio 10- 13 d. Paraiškos priimamos iki: 2017 gegužės 31 d. (trečiadienio) MVĮ ir klasteriai gali gauti iki 600 Eur. finansavimą pragyvenimo išlaidų daliniam

Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) kviečia į nemokamus webinarus „Apie Japoniją“. Webinaruose pateikiama praktinė informacija įmonėms, kurias domina Japonijos rinka. Webinaras – tai internetinis seminaras, kurį galima stebėti per savo kompiuterį. Norint stebėti šiuos webinarus, pirmiausiai reikia užsiregistruoti paspaudus nuorodą http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register (jeigu anksčiau nesate registravęsi) ir tapti nariu. Kai registracijos prašymas bus patvirtintas, svarbu užsiregistruoti į webinarus, kuriuose pageidausite dalyvauti (po kiekvienu webinaru pateikta nuoroda). Dalyvavimas nemokamas. WEBINAR #93: CROSS-CULTURAL ISSUES: FIRST CONTACT WITH JAPANESE (part 1) Date:

Europos Komisija nustatė galutinius antidempingo muitus iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamiems tam tikriems plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno. Naujas antidempingo muitas svyruoja tarp 18,1% ir 35,9%. Šia priemone siekiama geležies ir plieno sektoriuje veikiančias Europos įmones apsaugoti nuo neigiamą įtaką darančio Kinijos

Europos Parlamentas (EP) nustatė didžiausias leistinas didmenines kainas, kurias mobiliojo ryšio operatoriai galės taikyti vieni kitiems, kai jų klientai naudosis kito ES ryšio operatoriaus tinklu. Tai paskutinis žingsnis tam, kad nuo šio birželio visoje ES būtų panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Tai didelis laimėjimas Europos vartotojams. Nuo birželio 15 d. nebeliks tarptinklinio mokesčio. ES vartotojai galės tikrinti paštą, naudotis žemėlapiais, skambinti ir siųsti žinutes be papildomų mokesčių”, - pažymėjo EP pranešėja Miapetra Kumpula-Natri (Socialistai ir demokratai, Suomija). Sprendime, kuriam pritarė 549 EP nariai,

Pramonės įmonių energetiniam auditui – 300 tūkst. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija, skatindama Lietuvos įmones identifikuoti energijos vartojimo mastą, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti, skelbia antrąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Auditas pramonei LT“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 300 tūkst. eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas gerokai didesnis nei ES vidurkis. Norėdami sumažinti šį energijos suvartojimo intensyvumą, rekomenduojame įmonėms pasinaudoti ES investicijomis pagal

Aplinką tausojančioms inovacijoms diegti – 1, 448 mln. ES investicijų

Ūkio ministerija, skatindama labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti netechnologines ekoinovacijas, atlikti gamybos technologinį bei aplinkosaugos auditą ir projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus, skelbia antrąjį kvietimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT“. Pagal šį kvietimą numatoma skirti 1 448 100 eurų ES investicijų. Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, ES investicijos pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ sudaro galimybę įmonėms diegti tokias inovacijas, kurios prisideda prie švaresnės aplinkos kūrimo. Šios investicijos skatina ekologišką gamybą, suteikia progą pasirinkti ir

Klasterių tarptautinei veiklai skatinti – 5,79 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija kviečia klasterių atstovus teikti paraiškas gauti investicijų klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų stiprinti. Investicijos skiriamos pagal antrąjį 2014–2020 metų įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) Europos Komisijos kvietimą „Klasteriai veikia tarptautiniu mastu“. Iš viso pagal šį kvietimą Europos Komisija visų COSME programoje dalyvaujančių valstybių klasteriams numato skirti 5,79 mln. eurų ES investicijų. „ES investicijomis siekiama sustiprinti tarptautinį klasterių bendradarbiavimą. Jomis skatinama Europos klasterių partnerystė ir prisidedama prie naujų pramonės šakų vystymosi.

Trečiadienį europarlamentarai pritarė atnaujintoms medicinos priemonių taisyklėms, kurios sustiprins šių gaminių, pavyzdžiui, krūtų implantų ar klubo sąnarių protezų, kontrolę ir atsekamumą. Be to, pacientai bus geriau informuojami apie medicinos diagnostikos prietaisų naudojimą – tokių, kokie pasitelkiami nėštumo arba DNR testams. Šiuos pakeitimus paskatino atvejai, kuomet pacientams buvo implantuoti ne medicininio, o pramoninio silikono krūtų implantai, taip pat netinkami klubo sąnario implantai. Nauja implantų identifikavimo sistema leis atsekti juos turinčius pacientus ir prireikus skubiai juos informuoti apie galimus defektus. Priežiūros institucijos įpareigotos

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) nustatė didžiausias leistinas didmenines kainas, kurias mobiliojo ryšio operatoriai galės taikyti vieni kitiems, kai jų klientai naudosis kito ES ryšio operatoriaus tinklu. Tai paskutinis žingsnis tam, kad nuo šio birželio visoje ES būtų panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Tai didelis laimėjimas Europos vartotojams. Nuo birželio 15 d. nebeliks tarptinklinio mokesčio. ES vartotojai galės tikrinti paštą, naudotis žemėlapiais, skambinti ir siųsti žinutes be papildomų mokesčių”, - pažymėjo EP pranešėja Miapetra Kumpula-Natri (Socialistai ir demokratai, Suomija). Sprendime, kuriam pritarė 549 EP